T.V. De Meet

Activiteiten
 
 
Toernooien  voor clubleden
Voor zowel senioren, junioren als aspiranten worden er diverse toernooien georganiseerd.
Inschrijving gebeurt d.m.v een inschrijfformulier, welke u kunt vinden op www.toernooi.nl of via de mail, die u ontvangt van de clubkampioenschappencommissie.
Op de activiteitenkalender ziet u welke toernooien we hebben en wanneer ze gehouden worden.
 
 
Introductie nieuwe leden
Nieuwe jeugdleden worden door de jeugdcommissie op de hoogte gebracht van het reilen en zeilen binnen de vereniging.
Nieuwe seniorleden worden uitgenodigd voor een introductieavond 
Op deze avond kunnen deze leden kennis maken met de vereniging en zal er altijd iemand van het bestuur aanwezig zijn om informatie te geven en eventuele vragen te beantwoorden. Natuurlijk kan er dan ook al een potje getennist worden. Vooral de tossavonden zijn voor nieuwe leden een uitstekende gelegenheid om andere spelers te ontmoeten.
 
 
Competitie
We kennen drie competitieperioden, nl.de voorjaarscompetitie, najaarscompetitie en de wintercompetitie. Het inschrijfformulier voor de voorjaarscompetitie ontvangt u in oktober/november en het formulier voor de najaarscompetitie in mei. Het formulier voor de wintercompetitie in augustus.
Mocht blijken dat per dagdeel teveel teams zich aanmelden dat wordt er geloot, met uitzondering van de 2 hoogste klasses (per dagdeel). Loting alleen onder teams die nog niet zijn uitgeloot. Volledig reglement via competitiecommissie te verkrijgen.
 
De jeugd wordt  wat betreft het competitie spelen begeleid door de tennisschool en de jeugdcommissie. Voor de kinderen van 11 jaar en jonger die er nog niet aan toe zijn om op de gehele baan te spelen, doen we mee aan de KNLTB ROOD en ORANJE competitie. 
 
Open toernooi
 
Dit is een officieel KNLTB  dubbel toernooi. Het toernooi vindt altijd plaats in de week voor Pinksteren, tweede Pinksterdag worden de finales gespeeld.
Inschrijving vindt plaats middels www.toernooi.nl
 
Tennisstimulering
De actieve jeugdcommissie organiseert ter stimulering o.a. de volgende activiteiten:
·         Maak kennis met tennis (racket, 15 lessen, zomerlidmaatschap voor vast      bedrag)
·         Vriendjes/vriendinnetjesdag
·         Groep 4 basisschool komt in maart ochtend tennissen
·         De Bende (naschoolse opvang) komt in september 2x een middag tennissen
 
Tossavonden
Op alle donderdagen, behalve wanneer er activiteiten gepland zijn, wordt er een tossavond georganiseerd. Deze activiteit is bestemd voor zowel senioren als jeugd vanaf 16 jaar.
De activiteit begint steeds om 19.30 uur, maar je kan de gehele avond nog instromen. Meestal wordt er met steeds wisselende partners in blokken van 45 minuten gedubbeld. Bij de indeling wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met speelsterktes.
Het geheel of gedeeltelijk afgelasten van de geplande avonden en het op andere wijze benutten van de banen kan uitsluitend gebeuren in overleg met het bestuur.
Ook voor de jeugd worden er tossavonden georganiseerd (zie activiteitenkalender).
 
 
Tennistraining
 
Trainingen
 
De trainingen worden verzorgd door  tennisschool “Bij Daan”.
Deze tennisschool werkt voor de leden van tennisvereniging  De Meet. 
Voor nadere inlichtingen kun je terecht bij Daan van Nassau  tel. 06-29462940 of www.bijdaan.com
Jeugdleden die aan deze trainingen deelnemen, komen in aanmerking voor een trainingsbijdrage. Deze regeling geldt zowel voor zomer - als wintertraining. Het geven van subsidie aan nieuwe leden begint met het eerste zomerseizoen, waarin men de volledige jaarcontributie betaald heeft. De bijdrage is € 45,00 per periode en wordt via de tennisschool verrekend in de trainingsnota. De trainers maken voor hun lessen van maximaal twee banen gebruik.
In de eerste trainingsweek wordt door de trainer het trainingsschema meegegeven, met daarin de vakantie inhaaldagen en weken dat de trainingen zijn. Indien er lessen uitvallen, zorgt de trainer dat de leerlingen gewaarschuwd worden.
Jeugdleden die zich in aanleg en inzet positief onderscheiden, kunnen eventueel in aanmerking komen om selectie – dan wel bondstrainingen te volgen.
 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 164 672 493

Address

Wassevendreef 1
4641 DA Ossendrecht